MİSYONUMUZ

Toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek Sivil Toplum Kuruluşları ve belediyemizin pozitif etkinliğini arttırarak, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlamak.

VİZYONUMUZ

Sivil toplum Kuruluşları ile koordinasyon içerisinde ortak akla ulaşan, kentimizde güçlü bir sivil toplum oluşumunu sağlayarak katılımcı ve yenilikçi kentsel çözümler üreten önder ve örnek bir kuruluş olmak.

AMAÇ VE HEDEFİMİZ

STK’lerin kurumsal kapasite gelişimini, kamu, özel sektör, üniversite, STK işbirliklerinin tesis edilmesini, kentimizde gönüllülük yaklaşımlarının yaygınlaştırılarak aktif vatandaşlığın ve yerelde katılımcı demokrasinin oluşmasını sağlamak.

GÖREVLERİMİZ

 • Belediyemizin sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa düzenleyeceği etkinlikler için ilgili sivil toplum kuruluşları ile iletişim kurarak koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
 • Belediyemizin düzenleyeceği etkinliklerin ilgili sivil toplum kuruluşlarına çeşitli iletişim metotları kullanılarak (sms, mail, sosyal medya, telefon vb..) duyurulmasını sağlamak,
 • Sivil toplum kuruluşlarının ve yöneticilerinin bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla bireysel, kurumsal ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici programlar düzenlemek,
 • Toplumda, gönüllülük kültürü, sivil toplum bilinci ve sivil toplum kuruluşlarında, kurumsal kapasitenin oluşumuna ve gelişimine katkı koymaya yönelik eğitim, seminer, sempozyum vb. toplantılar düzenlemek,
 • Sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duydukları konularda teknik, hukuki ve mevzuat desteğini sunmak,
 • Sivil toplum kuruluşlarının iş ve işlemleri çerçevesinde resmi kurumlara yönelik vermekle sorumlu oldukları, bildirimler ve beyannamelerin düzenlenmesinde destek olmak,
 • Sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirerek belediyemiz ve diğer STK’larla sosyal diyaloğun gelişmesine ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Sivil toplum kuruluşlarının hibe programları ve kredilerden faydalanması konusunda gerekli koordinasyon ve bilgilendirmeyi yaparak proje çalışmalarında destek olmak,
 • STK’ların güncel mevzuat değişikliklerini takip ederek sivil toplum kuruluşlarını bilgilendirmek ve eğitimler düzenlemek.
 • Sivil toplum kuruluşlarının iş ve işlemlerinde kendilerine yardımcı olacak kitapçık, broşür ve ilgili dokümanları hazırlayarak dağıtmak,
 • Sivil toplum kuruluşları ile ilgili veri altyapısı oluşturarak kentimizde Sivil Toplum Ağı oluşturmak,
 • Sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına katılımını destekleyecek, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılmasını sağlayacak projeler üretilmesini sağlamak.

DEĞERLERİMİZ-İLKELERİMİZ

 • Aktif Sivil Katılım
 • Şeffaflık
 • Diyalog
 • Uzlaşma
 • Çoğulculuk
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği
 • Gönüllülük
 • Sosyal Sorumluluk
 • Sürdürülebilirlik
 • Yönetişim
 • İşbirliği