STK Yerleşkesi üyemiz Mayıs Güneşi Gençlik Derneği ile ortaklaşa yapay meclis alt komisyonları kurarak var olan ülke ve dünya sorunlarına/problemlerine çözüm aradık ve proje ürettik.

STK Yerleşkesi üyemiz Mayıs Güneşi Gençlik Derneği ile ortaklaşa yapay meclis alt komisyonları kurarak var olan ülke ve dünya sorunlarına/problemlerine çözüm aradık ve proje ürettik.

STK Yerleşkesi üyemiz Mayıs Güneşi Gençlik Derneği ile ortaklaşa gençlerimizin ülke ve dünya sorunlarına çözüm arayarak düşüncelerini özgürce dile getirmelerini sağlamak için lise öğreniminde olan gençlerimiz ile birlikte yapay meclis alt komisyonları kurarak varolan sorunlara/problemlere çözüm aradık ve proje ürettik.
3 gün süren Çalıştayin 1. ve 2. gününde gençler sorun tespiti ve çözüm önerilerini tartışarak; 3. günde açık oturum şeklinde projelerini paylaştılar.
Çalıştayda ekonomi, çevre, insan hakları, sağlık, güvenlik, turizm ve dış ilişkiler komisyonları kurarak gençlerimiz, ülkemizin ve dünyanın güncel sorunlarından haberdar olarak çözümün parçası oldular.